Quarter Buildings Illustration

new space for
your business

A creative place where ideas can grow, where new plans are born and where flexibility is the order of the day.

These four buildings offer space for start-ups, individualists, unconventional thinkers, the creative and the pragmatic — for people who communicate and interact or work alone, and who want to benefit from the synergies of being together.

NIEUWE RUIMTE
VOOR UW BEDRIJF

Een creatieve plek, waar ideeën kunnen groeien, waar nieuwe plannen worden geboren en waar flexibiliteit tot de dagelijkse werkelijkheid behoort.

Deze vier gebouwen bieden ruimte aan nieuwe bedrijven, individualisten, onconventionele denkers, creatievelingen en pragmatici — mensen die communiceren, met elkaar samenwerken of er alleen de schouders onder zetten, die willen profiteren van de synergie van een gemeenschap.

 • Destinctive
  design
 • Flexible workspace
  configuration
 • Opvallend
  design
 • Flexibele
  werkruimten
 • Building strong
  networks
 • Well connected
   
 • Sterke netwerken
  ontwikkelen
 • Goede aansluitingen
   
diving-line

building

gebouw

diving-line
Distinctive design meets flexible spaces
Distinctive design meets flexible spaces

The outstanding design by architects Gijs van Thienen and Metropolis III offers tenants a creative and inspiring foundation for success. Lined up in a row, the buildings complement each other as a single unit, forming a whole that is even more than the sum of its parts.

Het uitstekende design van architecten Gijs van Thienen en Metropolis III biedt de huurders een creatieve en inspirerende basis voor succes. De uitgelijnde gebouwen vullen elkaar aan tot een eenheid die meer is dan de som van de onderdelen.

configure your space

With 183 to 432 m² per floor, Quarters offers space for smaller and mid-sized companies. Tenants requiring more room can lease on more than one floor, up to a total of 2,500 m² per building. Within the rental units themselves, flexibility is the name of the game. Everything is possible — from open spaces to separate offices.

CONFIGUREER
UW RUIMTE

Met 183 tot 432 m² per verdieping, biedt Quarters ruimte aan het midden- en kleinbedrijf. Huurders die meer ruimte nodig hebben, kunnen zich over meerdere verdiepingen verspreiden, tot 2.500 m² per gebouw. De gehuurde ruimte staat in het teken van flexibiliteit. Alles is mogelijk — een open ruimte of afzonderlijke kantoren.

Quarters Buildings open space
Quarters Buildings open space

standard floor

standaardvloer

Quarters Buildings Image
Quarters Buildings Image
Quarters Buildings Image
Quarters Buildings Image
Quarters Buildings Image
Quarters Buildings Illustration

good basics for
better working

 • Modern, renovated lobbies
 • Club Room: cafeteria with snacks, refreshments and bookable conference rooms
 • Turnkey delivery of carpets and partition walls available
 • Mechanical ventilation with top cooling
 • Flexibly definable office spaces on a 1.80m grid
 • Cable ducts for electricity, data and telecommunications
 • Parking spaces on own property in front of the building

GOEDE BASIS VOOR
BETER WERKEN

 • Moderne en gerenoveerde lobby's
 • Club room: kantine met snacks, dranken en bespreekbare conferentieruimtes
 • Turn key oplevering mogelijk met vloerbedekking en scheidingswanden
 • Mechanische ventilatie met top koeling
 • Flexibele kantoorruimte op een rooster van 1,80 m
 • Kabelgoten voor elektriciteit, data en telecommunicatie
 • Parkeerplekken op eigen terrein aan de voorkant van het gebouw
diving-line

concept

concept

diving-line
concentrating_on_what_counts
concentrating_on_what_counts

Quarters stands neither for high-tech nor high-class. Quarters concen- trates on what matters: an inspiring, comfortable and solid working base. Networking and communication give rise to additional advantages. The range of services make the working day more efficient and enjoyable.

Quarters concentreert zich niet op high-tech of op high-class. Quarters focust op het belangrijkste: een inspirerende, comfortabele en solide werkomgeving. Door netwerken en communicatie ontstaan extra voordelen. Dankzij de verschillende services wordt elke werkdag efficiënter en plezieriger.

Networking &
Communication

NETWERKEN EN COMMUNICATIE

Working in networks and communicating with each other makes our lives easier. It helps us give birth to new ideas and cultivate different ways of thinking — to everyone’s benefit. With the Club Room, Quarters provides the basis for feeling at home in a collaborative atmosphere, while also offering plenty of space for inspiration.

Ons leven wordt eenvoudiger als we netwerken en met elkaar communiceren. Onderling contact zorgt voor nieuwe ideeën en creëert nieuwe gedachtepatronen — en daar profiteert iedereen van. Met de Club Room heeft Quarters een huiselijke sfeer gecreëerd, waarin mensen op basis van een goede onderlinge samenwerking elkaar volop de ruimte geven om geïnspireerd te raken.

club room

club room

Quarters takes care of its tenants: The Club Room in the building has a cafeteria with snacks and refreshments and bookable conference rooms should you need one at short notice. It also offers flexible workstations in a relaxed professional atmosphere and prestigious lounge design. Quarters is the ground stone for your company’s great image.


Quarters zorgt goed voor de huurders: de Club Room in het gebouw heeft een cafetaria met hapjes en drankjes en er zijn vergaderzalen die ook op korte termijn gereserveerd kunnen worden. De flexibele werkstations zorgen voor een ontspannen, professionele werksfeer en de lounge heeft een uiterst representatief design. Quarters is het fundament voor het positieve merkimago van uw onderneming.


Creativity is more than the mind – it is influenced by yourinvirment. Creativity is more than the mind – it is influenced by yourinvirment.
diving-line

location

locatie

diving-line
1152035
well_connected well_connected

The Amstel Business Park, where Quarters is located, has a commercial and productive feel. Dynamism and initiative are the focus here. The nearby motorway and Van der Madeweg underground station allow you to get to places in Amsterdam and the surrounding area quickly and easily.

Quarters ligt op het Amstel Business Park en heeft een unieke commerciële en productieve uitstraling. Dit is waar dynamiek en initiatief elkaar treffen. En dankzij de nabije ligging van de snelweg en het metrostation Van der Madeweg, bent u binnen een mum van tijd overal in Amsterdam en omgeving.

Quarters Map
Joop Geesinkweg
Amsterdam
Netherlands
 • minute to the motorway
 • minutes to the city centre
 • minutes to the main railway station
 • minutes to the airport
 • minutes to The Hague
 • minutes to Rotterdam
 • minuut naar de snelweg
 • minuten naar het stadscentrum
 • minuten naar het Centraal Station
 • minuten naar het vliegveld
 • minuten naar Den Haag
 • minuten naar Rotterdam
lageplan lageplan
diving-line

contact

diving-line

Please feel free to contact us. We are looking forward to it.

Neem contact met ons op. We horen graag van u.

contact_person contact_person

Representative

Vertegenwoordiger

MEAG

phone+49 89 24892534
Tel:+49 89 24892534
Visitors’ address
Red Quarter & Blue Quarter
Joop Geesinkweg 501 and 601
1096 AX Amsterdam
Green Quarter & Yellow Quarter
Joop Geesinkweg 701 and 801
1096 AZ Amsterdam
Bezoek Adres
Red Quarter & Blue Quarter
Joop Geesinkweg 501 and 601
1096 AX Amsterdam
Green Quarter & Yellow Quarter
Joop Geesinkweg 701 and 801
1096 AZ Amsterdam
icon-vcard
Agents
Agenten
VDTC
Van Dijk & Ten Cate Vastgoedadviseurs B.V.
Reinoud ten Cate
phone+31 20 4423060
Tel:+31 20 4423060
Fris Bedrijfs Makelaars
Paul van Kuilenburg
phone+31 20 3017720
Tel:+31 20 3017720
diving-line

download

downloaden

diving-line
thumb-brochure

PDF
Brochure

PDF
Brochure

thumb-building

ZIP
Object Images

ZIP
Voorwerpafbeeldingen

thumb-floorplans

PDF
Floor Plans

PDF
Plattegronden

diving-line

imprint

Impressum

diving-line

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Oskar-von-Miller Ring 18
80333 Munich
Germany

Sales tax identification number DE 812 979 039
Commercial register Munich, commercial register No. HRB 105 066
Managing Directors Dr. Thomas Kabisch (CEO), Günter Manuel Giehr, Harald Lechner, Andree Moschner, Dr. Frank Wellhöfer
© MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH


Design and realisation Edenspiekermann AG


This publication — including the suggested partitioning of the rental space — is not a binding offer. The information contained has been carefully researched. However, neither the building owner, BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH, nor MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Munich, Germany, can accept any liability for its correctness, completeness or timeliness (as at July 2016). The sole binding basis for all information relating to this property are officially authorised construction plans, the specifications, other public law permits and the respective tenancy agreements. Pictures and illustrations of the buildings are not necessarily to scale and originate from the illustrator’s view of the buildings. All texts, photographs and illustrations are protected by copyright and other industrial property laws. They may only be used for personal, non-commercial purposes.

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
Oskar-von-Miller Ring 18
80333 Munich
Germany

Omzetbelasting identificatienummer DE 812 979 039
Handelsregister Munich, commercial register No. HRB 105 066
Gedelegeerde Bestuurders Dr. Thomas Kabisch (CEO), Günter Manuel Giehr, Harald Lechner, Andree Moschner, Dr. Frank Wellhöfer
© MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH


Design en realisatie Edenspiekermann AG


Deze publicatie, inclusief de gesuggereerde indeling van de huurruimte, vormt geen bindende offerte. De informatie is zorgvuldig nagegaan. Desondanks is noch de eigenaar van het gebouw, Internationales Immobilien Institut GmbH, noch MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH, Oskar-von-Miller Ring 18, 80333, München, Duitsland, aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid ervan (in januari 2012). De enige bindende documenten voor deze gebouwen zijn de officieel goedgekeurde bouwplannen, de specificaties, overige publiekrechtelijke vergunningen en de respectievelijke huurcontracten. Foto’s en illustraties van de gebouwen zijn niet noodzakelijkerwijs op schaal en geven alleen de optiek van de illustrator weer. Alle teksten, foto’s en illustraties staan onder copyright en worden beschermd door overige industriële eigendomswetten. Ze mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doelstellingen.